کمترین: 
16422
بیشترین: 
16681
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16458
زمان: 
3/6 20:00
قیمت ریال عمان امروز 6 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 خرداد 1397 , 16458 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":16601},{"date":"1397/03/06 13:10","price":16585},{"date":"1397/03/06 13:20","price":16614},{"date":"1397/03/06 13:40","price":16642},{"date":"1397/03/06 13:50","price":16681},{"date":"1397/03/06 14:00","price":16660},{"date":"1397/03/06 14:10","price":16642},{"date":"1397/03/06 14:40","price":16632},{"date":"1397/03/06 14:50","price":16642},{"date":"1397/03/06 15:00","price":16650},{"date":"1397/03/06 15:20","price":16446},{"date":"1397/03/06 15:30","price":16435},{"date":"1397/03/06 15:40","price":16464},{"date":"1397/03/06 15:50","price":16451},{"date":"1397/03/06 16:10","price":16500},{"date":"1397/03/06 16:40","price":16466},{"date":"1397/03/06 16:50","price":16425},{"date":"1397/03/06 17:00","price":16430},{"date":"1397/03/06 17:10","price":16422},{"date":"1397/03/06 17:20","price":16438},{"date":"1397/03/06 17:30","price":16443},{"date":"1397/03/06 17:50","price":16430},{"date":"1397/03/06 18:00","price":16446},{"date":"1397/03/06 18:10","price":16451},{"date":"1397/03/06 18:30","price":16471},{"date":"1397/03/06 18:40","price":16474},{"date":"1397/03/06 19:10","price":16466},{"date":"1397/03/06 20:00","price":16458}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398