کمترین: 
1741
بیشترین: 
1766
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1745
زمان: 
3/6 20:00
قیمت ریال قطر امروز 6 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 خرداد 1397 , 1745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":1760},{"date":"1397/03/06 13:00","price":1762},{"date":"1397/03/06 13:10","price":1758},{"date":"1397/03/06 13:40","price":1764},{"date":"1397/03/06 13:50","price":1766},{"date":"1397/03/06 14:10","price":1764},{"date":"1397/03/06 14:40","price":1763},{"date":"1397/03/06 14:50","price":1764},{"date":"1397/03/06 15:00","price":1765},{"date":"1397/03/06 15:20","price":1743},{"date":"1397/03/06 15:30","price":1742},{"date":"1397/03/06 15:40","price":1745},{"date":"1397/03/06 15:50","price":1744},{"date":"1397/03/06 16:10","price":1749},{"date":"1397/03/06 16:40","price":1746},{"date":"1397/03/06 16:50","price":1741},{"date":"1397/03/06 17:00","price":1742},{"date":"1397/03/06 17:10","price":1741},{"date":"1397/03/06 17:20","price":1743},{"date":"1397/03/06 17:50","price":1742},{"date":"1397/03/06 18:00","price":1743},{"date":"1397/03/06 18:10","price":1744},{"date":"1397/03/06 18:30","price":1746},{"date":"1397/03/06 20:00","price":1745}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398