کمترین: 
6421
بیشترین: 
6523
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6421
زمان: 
3/6 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 6421 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":6492},{"date":"1397/03/06 13:00","price":6500},{"date":"1397/03/06 13:10","price":6486},{"date":"1397/03/06 13:40","price":6508},{"date":"1397/03/06 13:50","price":6523},{"date":"1397/03/06 14:00","price":6515},{"date":"1397/03/06 14:10","price":6508},{"date":"1397/03/06 14:40","price":6504},{"date":"1397/03/06 14:50","price":6508},{"date":"1397/03/06 15:00","price":6511},{"date":"1397/03/06 15:20","price":6431},{"date":"1397/03/06 15:30","price":6427},{"date":"1397/03/06 15:40","price":6438},{"date":"1397/03/06 15:50","price":6433},{"date":"1397/03/06 16:10","price":6453},{"date":"1397/03/06 16:40","price":6439},{"date":"1397/03/06 16:50","price":6423},{"date":"1397/03/06 17:00","price":6425},{"date":"1397/03/06 17:10","price":6422},{"date":"1397/03/06 17:20","price":6428},{"date":"1397/03/06 17:30","price":6430},{"date":"1397/03/06 17:50","price":6425},{"date":"1397/03/06 18:00","price":6431},{"date":"1397/03/06 18:10","price":6433},{"date":"1397/03/06 18:30","price":6441},{"date":"1397/03/06 18:40","price":6442},{"date":"1397/03/06 19:10","price":6439},{"date":"1397/03/06 20:00","price":6421}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398