کمترین: 
4387
بیشترین: 
4456
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4393
زمان: 
3/6 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 6 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 6 خرداد 1397 , 4393 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":4435},{"date":"1397/03/06 13:10","price":4431},{"date":"1397/03/06 13:20","price":4438},{"date":"1397/03/06 13:40","price":4446},{"date":"1397/03/06 13:50","price":4456},{"date":"1397/03/06 14:00","price":4451},{"date":"1397/03/06 14:10","price":4446},{"date":"1397/03/06 14:40","price":4443},{"date":"1397/03/06 14:50","price":4446},{"date":"1397/03/06 15:00","price":4448},{"date":"1397/03/06 15:20","price":4393},{"date":"1397/03/06 15:30","price":4390},{"date":"1397/03/06 15:40","price":4398},{"date":"1397/03/06 15:50","price":4395},{"date":"1397/03/06 16:10","price":4408},{"date":"1397/03/06 16:40","price":4399},{"date":"1397/03/06 16:50","price":4388},{"date":"1397/03/06 17:00","price":4389},{"date":"1397/03/06 17:10","price":4387},{"date":"1397/03/06 17:20","price":4391},{"date":"1397/03/06 17:30","price":4393},{"date":"1397/03/06 17:50","price":4389},{"date":"1397/03/06 18:00","price":4393},{"date":"1397/03/06 18:10","price":4395},{"date":"1397/03/06 18:30","price":4400},{"date":"1397/03/06 18:40","price":4401},{"date":"1397/03/06 19:10","price":4399},{"date":"1397/03/06 20:00","price":4393}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398