کمترین: 
4789
بیشترین: 
4858
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4796
زمان: 
3/6 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 6 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 6 خرداد 1397 , 4796 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":4841},{"date":"1397/03/06 13:00","price":4847},{"date":"1397/03/06 13:10","price":4836},{"date":"1397/03/06 13:40","price":4853},{"date":"1397/03/06 13:50","price":4858},{"date":"1397/03/06 14:10","price":4853},{"date":"1397/03/06 14:40","price":4850},{"date":"1397/03/06 14:50","price":4853},{"date":"1397/03/06 15:00","price":4855},{"date":"1397/03/06 15:20","price":4795},{"date":"1397/03/06 15:30","price":4792},{"date":"1397/03/06 15:40","price":4801},{"date":"1397/03/06 15:50","price":4797},{"date":"1397/03/06 16:10","price":4811},{"date":"1397/03/06 16:40","price":4801},{"date":"1397/03/06 16:50","price":4789},{"date":"1397/03/06 17:00","price":4791},{"date":"1397/03/06 17:10","price":4789},{"date":"1397/03/06 17:20","price":4793},{"date":"1397/03/06 17:30","price":4795},{"date":"1397/03/06 17:50","price":4791},{"date":"1397/03/06 18:00","price":4795},{"date":"1397/03/06 18:10","price":4797},{"date":"1397/03/06 18:30","price":4803},{"date":"1397/03/06 18:40","price":4804},{"date":"1397/03/06 19:10","price":4801},{"date":"1397/03/06 20:00","price":4796}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398