کمترین: 
4890
بیشترین: 
4967
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4898
زمان: 
3/6 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 6 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 خرداد 1397 , 4898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":4943},{"date":"1397/03/06 13:00","price":4949},{"date":"1397/03/06 13:10","price":4939},{"date":"1397/03/06 13:40","price":4956},{"date":"1397/03/06 13:50","price":4967},{"date":"1397/03/06 14:00","price":4961},{"date":"1397/03/06 14:10","price":4956},{"date":"1397/03/06 14:40","price":4953},{"date":"1397/03/06 14:50","price":4956},{"date":"1397/03/06 15:00","price":4958},{"date":"1397/03/06 15:20","price":4897},{"date":"1397/03/06 15:30","price":4894},{"date":"1397/03/06 15:40","price":4902},{"date":"1397/03/06 15:50","price":4899},{"date":"1397/03/06 16:10","price":4913},{"date":"1397/03/06 16:40","price":4903},{"date":"1397/03/06 16:50","price":4891},{"date":"1397/03/06 17:00","price":4892},{"date":"1397/03/06 17:10","price":4890},{"date":"1397/03/06 17:20","price":4895},{"date":"1397/03/06 17:30","price":4896},{"date":"1397/03/06 17:50","price":4892},{"date":"1397/03/06 18:00","price":4897},{"date":"1397/03/06 18:10","price":4899},{"date":"1397/03/06 18:30","price":4905},{"date":"1397/03/06 18:40","price":4906},{"date":"1397/03/06 19:10","price":4903},{"date":"1397/03/06 20:00","price":4898}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398