کمترین: 
579
بیشترین: 
588
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
581
زمان: 
3/6 18:30
قیمت ین ژاپن امروز 6 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 خرداد 1397 , 581 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":586},{"date":"1397/03/06 13:10","price":585},{"date":"1397/03/06 13:40","price":587},{"date":"1397/03/06 13:50","price":588},{"date":"1397/03/06 14:10","price":587},{"date":"1397/03/06 15:20","price":580},{"date":"1397/03/06 15:40","price":581},{"date":"1397/03/06 15:50","price":580},{"date":"1397/03/06 16:10","price":582},{"date":"1397/03/06 16:40","price":581},{"date":"1397/03/06 16:50","price":579},{"date":"1397/03/06 17:00","price":580},{"date":"1397/03/06 17:10","price":579},{"date":"1397/03/06 17:20","price":580},{"date":"1397/03/06 18:30","price":581}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398