کمترین: 
992
بیشترین: 
1008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
994
زمان: 
3/6 20:00
قیمت یوان چین امروز 6 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 خرداد 1397 , 994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":1003},{"date":"1397/03/06 13:00","price":1004},{"date":"1397/03/06 13:10","price":1002},{"date":"1397/03/06 13:40","price":1006},{"date":"1397/03/06 13:50","price":1008},{"date":"1397/03/06 14:00","price":1007},{"date":"1397/03/06 14:10","price":1006},{"date":"1397/03/06 14:40","price":1005},{"date":"1397/03/06 14:50","price":1006},{"date":"1397/03/06 15:20","price":994},{"date":"1397/03/06 15:30","price":993},{"date":"1397/03/06 15:40","price":995},{"date":"1397/03/06 15:50","price":994},{"date":"1397/03/06 16:10","price":997},{"date":"1397/03/06 16:40","price":995},{"date":"1397/03/06 16:50","price":992},{"date":"1397/03/06 17:00","price":993},{"date":"1397/03/06 17:10","price":992},{"date":"1397/03/06 17:20","price":993},{"date":"1397/03/06 17:30","price":994},{"date":"1397/03/06 17:50","price":993},{"date":"1397/03/06 18:00","price":994},{"date":"1397/03/06 18:30","price":995},{"date":"1397/03/06 20:00","price":994}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398