کمترین: 
1717
بیشترین: 
1742
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1720
زمان: 
3/6 20:00
قیمت درهم امارات امروز 6 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 1720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":1736},{"date":"1397/03/06 13:00","price":1738},{"date":"1397/03/06 13:10","price":1734},{"date":"1397/03/06 13:40","price":1740},{"date":"1397/03/06 13:50","price":1742},{"date":"1397/03/06 14:10","price":1740},{"date":"1397/03/06 14:40","price":1739},{"date":"1397/03/06 14:50","price":1740},{"date":"1397/03/06 15:00","price":1741},{"date":"1397/03/06 15:20","price":1719},{"date":"1397/03/06 15:30","price":1718},{"date":"1397/03/06 15:40","price":1721},{"date":"1397/03/06 15:50","price":1720},{"date":"1397/03/06 16:10","price":1725},{"date":"1397/03/06 16:40","price":1722},{"date":"1397/03/06 16:50","price":1717},{"date":"1397/03/06 17:00","price":1718},{"date":"1397/03/06 17:10","price":1717},{"date":"1397/03/06 17:20","price":1719},{"date":"1397/03/06 17:50","price":1718},{"date":"1397/03/06 18:00","price":1719},{"date":"1397/03/06 18:10","price":1720},{"date":"1397/03/06 18:30","price":1722},{"date":"1397/03/06 20:00","price":1720}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398