کمترین: 
1005000
بیشترین: 
1015000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015000
زمان: 
3/6 15:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 6 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 1015000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:06","price":1009000},{"date":"1397/03/06 12:30","price":1005000},{"date":"1397/03/06 13:06","price":1007000},{"date":"1397/03/06 14:12","price":1010000},{"date":"1397/03/06 15:00","price":1015000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398