کمترین: 
1001000
بیشترین: 
1011000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1011000
زمان: 
3/6 15:00
قیمت نیم سکه امروز 6 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 1011000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:06","price":1005000},{"date":"1397/03/06 12:30","price":1001000},{"date":"1397/03/06 13:06","price":1003000},{"date":"1397/03/06 14:12","price":1006000},{"date":"1397/03/06 15:00","price":1011000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398