کمترین: 
1693
بیشترین: 
1720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1697
زمان: 
3/6 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 6 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 خرداد 1397 , 1697 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:00","price":1709},{"date":"1397/03/06 12:10","price":1712},{"date":"1397/03/06 13:00","price":1711},{"date":"1397/03/06 13:10","price":1710},{"date":"1397/03/06 13:20","price":1713},{"date":"1397/03/06 13:40","price":1716},{"date":"1397/03/06 13:50","price":1720},{"date":"1397/03/06 14:00","price":1718},{"date":"1397/03/06 14:10","price":1716},{"date":"1397/03/06 14:40","price":1715},{"date":"1397/03/06 14:50","price":1716},{"date":"1397/03/06 15:00","price":1717},{"date":"1397/03/06 15:20","price":1696},{"date":"1397/03/06 15:30","price":1695},{"date":"1397/03/06 15:40","price":1698},{"date":"1397/03/06 15:50","price":1696},{"date":"1397/03/06 16:10","price":1701},{"date":"1397/03/06 16:40","price":1698},{"date":"1397/03/06 16:50","price":1694},{"date":"1397/03/06 17:10","price":1693},{"date":"1397/03/06 17:20","price":1695},{"date":"1397/03/06 17:50","price":1694},{"date":"1397/03/06 18:00","price":1696},{"date":"1397/03/06 18:30","price":1698},{"date":"1397/03/06 18:40","price":1699},{"date":"1397/03/06 19:10","price":1698},{"date":"1397/03/06 20:00","price":1697}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398