کمترین: 
723
بیشترین: 
735
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
725
زمان: 
3/6 19:10
قیمت کرون سوئد امروز 6 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 خرداد 1397 , 725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:00","price":730},{"date":"1397/03/06 12:10","price":731},{"date":"1397/03/06 13:20","price":732},{"date":"1397/03/06 13:40","price":733},{"date":"1397/03/06 13:50","price":735},{"date":"1397/03/06 14:00","price":734},{"date":"1397/03/06 14:10","price":733},{"date":"1397/03/06 15:20","price":724},{"date":"1397/03/06 15:40","price":725},{"date":"1397/03/06 16:10","price":727},{"date":"1397/03/06 16:40","price":725},{"date":"1397/03/06 16:50","price":723},{"date":"1397/03/06 17:00","price":724},{"date":"1397/03/06 17:10","price":723},{"date":"1397/03/06 17:20","price":724},{"date":"1397/03/06 18:10","price":725},{"date":"1397/03/06 18:30","price":726},{"date":"1397/03/06 19:10","price":725}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399