کمترین: 
2.963
بیشترین: 
2.963
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.963
زمان: 
3/6 12:00
قیمت گاز طبیعی امروز 6 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 2.963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:00","price":2.963}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398