کمترین: 
2044000
بیشترین: 
2058800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2055000
زمان: 
3/6 22:48
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 6 خرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 2055000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:00","price":2044000},{"date":"1397/03/06 12:06","price":2046000},{"date":"1397/03/06 13:00","price":2045000},{"date":"1397/03/06 13:06","price":2044000},{"date":"1397/03/06 13:18","price":2051000},{"date":"1397/03/06 13:42","price":2056000},{"date":"1397/03/06 14:00","price":2053500},{"date":"1397/03/06 14:06","price":2051000},{"date":"1397/03/06 15:00","price":2052000},{"date":"1397/03/06 15:36","price":2054000},{"date":"1397/03/06 15:48","price":2052500},{"date":"1397/03/06 16:00","price":2053500},{"date":"1397/03/06 16:06","price":2055000},{"date":"1397/03/06 16:12","price":2058500},{"date":"1397/03/06 16:30","price":2058800},{"date":"1397/03/06 16:36","price":2054500},{"date":"1397/03/06 16:48","price":2049300},{"date":"1397/03/06 17:00","price":2050000},{"date":"1397/03/06 17:06","price":2049000},{"date":"1397/03/06 17:18","price":2051000},{"date":"1397/03/06 17:30","price":2051500},{"date":"1397/03/06 17:48","price":2050000},{"date":"1397/03/06 18:00","price":2052000},{"date":"1397/03/06 18:06","price":2052500},{"date":"1397/03/06 18:30","price":2055000},{"date":"1397/03/06 18:36","price":2055500},{"date":"1397/03/06 19:12","price":2054500},{"date":"1397/03/06 19:48","price":2053500},{"date":"1397/03/06 20:30","price":2054500},{"date":"1397/03/06 20:36","price":2056000},{"date":"1397/03/06 22:48","price":2055000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398