کمترین: 
2.1743
بیشترین: 
2.1743
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1743
زمان: 
3/6 12:00
قیمت بنزین امروز 6 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 6 خرداد 1397 , 2.1743 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:00","price":2.1743}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398