کمترین: 
76.47
بیشترین: 
76.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.47
زمان: 
3/6 12:00
قیمت نفت برنت امروز 6 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 76.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:00","price":76.47}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398