کمترین: 
95626
بیشترین: 
95812.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95626.0
زمان: 
3/6 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 6 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 95626.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 11:50","price":95812.2},{"date":"1397/03/06 14:50","price":95626.0}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398