کمترین: 
7237.1
بیشترین: 
7541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7337.1
زمان: 
3/6 21:30
قیمت بیت کوین امروز 6 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 خرداد 1397 , 7337.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 00:00","price":7541},{"date":"1397/03/06 00:30","price":7524.6},{"date":"1397/03/06 03:00","price":7460.3},{"date":"1397/03/06 06:00","price":7237.1},{"date":"1397/03/06 09:00","price":7280.2},{"date":"1397/03/06 12:00","price":7276.1},{"date":"1397/03/06 15:00","price":7350.4},{"date":"1397/03/06 18:00","price":7274},{"date":"1397/03/06 21:00","price":7335.1},{"date":"1397/03/06 21:30","price":7337.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399