کمترین: 
1004000
بیشترین: 
1006000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1004000
زمان: 
3/5 15:06
قیمت نیم سکه امروز 5 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 1004000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 13:18","price":1006000},{"date":"1397/03/05 15:06","price":1004000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398