کمترین: 
2032000
بیشترین: 
2041000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2041000
زمان: 
3/5 17:12
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 5 خرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 2041000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 12:30","price":2036000},{"date":"1397/03/05 12:36","price":2034000},{"date":"1397/03/05 12:48","price":2036000},{"date":"1397/03/05 13:48","price":2038000},{"date":"1397/03/05 14:18","price":2035000},{"date":"1397/03/05 14:24","price":2032000},{"date":"1397/03/05 14:30","price":2032500},{"date":"1397/03/05 14:42","price":2033500},{"date":"1397/03/05 15:06","price":2036000},{"date":"1397/03/05 16:36","price":2037000},{"date":"1397/03/05 16:48","price":2038000},{"date":"1397/03/05 17:06","price":2039500},{"date":"1397/03/05 17:12","price":2041000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398