کمترین: 
101
بیشترین: 
102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
102
زمان: 
3/5 12:50
قیمت روبل روسیه امروز 5 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 12:00","price":102},{"date":"1397/03/05 12:30","price":101},{"date":"1397/03/05 12:50","price":102}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398