کمترین: 
95794
بیشترین: 
95903.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95794.0
زمان: 
3/5 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 5 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 95794.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:30","price":95848.5},{"date":"1397/03/05 11:50","price":95903.9},{"date":"1397/03/05 14:50","price":95794.0}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398