کمترین: 
1591
بیشترین: 
1607
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1607
زمان: 
3/5 19:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 1607 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":1600},{"date":"1397/03/05 12:00","price":1599},{"date":"1397/03/05 12:30","price":1591},{"date":"1397/03/05 12:50","price":1603},{"date":"1397/03/05 13:50","price":1605},{"date":"1397/03/05 14:20","price":1600},{"date":"1397/03/05 14:40","price":1599},{"date":"1397/03/05 14:50","price":1601},{"date":"1397/03/05 15:00","price":1603},{"date":"1397/03/05 16:50","price":1604},{"date":"1397/03/05 17:00","price":1605},{"date":"1397/03/05 17:20","price":1607},{"date":"1397/03/05 19:10","price":1605},{"date":"1397/03/05 19:30","price":1607}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398