کمترین: 
807
بیشترین: 
815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
815
زمان: 
3/5 17:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 5 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":811},{"date":"1397/03/05 12:30","price":807},{"date":"1397/03/05 12:50","price":813},{"date":"1397/03/05 13:50","price":814},{"date":"1397/03/05 14:20","price":812},{"date":"1397/03/05 14:40","price":811},{"date":"1397/03/05 14:50","price":812},{"date":"1397/03/05 15:00","price":813},{"date":"1397/03/05 17:00","price":814},{"date":"1397/03/05 17:20","price":815}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398