کمترین: 
4719
بیشترین: 
4768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4768
زمان: 
3/5 17:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 خرداد 1397 , 4768 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":4752},{"date":"1397/03/05 12:00","price":4745},{"date":"1397/03/05 12:30","price":4722},{"date":"1397/03/05 12:40","price":4719},{"date":"1397/03/05 12:50","price":4756},{"date":"1397/03/05 13:50","price":4761},{"date":"1397/03/05 14:20","price":4747},{"date":"1397/03/05 14:40","price":4745},{"date":"1397/03/05 14:50","price":4750},{"date":"1397/03/05 15:00","price":4756},{"date":"1397/03/05 16:50","price":4758},{"date":"1397/03/05 17:00","price":4761},{"date":"1397/03/05 17:10","price":4764},{"date":"1397/03/05 17:20","price":4768}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399