کمترین: 
775
بیشترین: 
787
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
782
زمان: 
3/5 19:30
قیمت کرون نروژ امروز 5 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 782 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":787},{"date":"1397/03/05 12:00","price":779},{"date":"1397/03/05 12:30","price":775},{"date":"1397/03/05 12:50","price":781},{"date":"1397/03/05 14:20","price":779},{"date":"1397/03/05 14:50","price":780},{"date":"1397/03/05 15:00","price":781},{"date":"1397/03/05 17:20","price":782},{"date":"1397/03/05 19:10","price":781},{"date":"1397/03/05 19:30","price":782}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398