کمترین: 
16662
بیشترین: 
16825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16825
زمان: 
3/5 17:20
قیمت دینار بحرین امروز 5 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 16825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":16743},{"date":"1397/03/05 12:30","price":16662},{"date":"1397/03/05 12:50","price":16783},{"date":"1397/03/05 13:50","price":16801},{"date":"1397/03/05 14:20","price":16751},{"date":"1397/03/05 14:40","price":16743},{"date":"1397/03/05 14:50","price":16762},{"date":"1397/03/05 15:00","price":16783},{"date":"1397/03/05 16:50","price":16791},{"date":"1397/03/05 17:00","price":16801},{"date":"1397/03/05 17:20","price":16825}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398