کمترین: 
1690
بیشترین: 
1707
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1707
زمان: 
3/5 17:20
قیمت ریال عربستان امروز 5 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 1707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":1692},{"date":"1397/03/05 12:00","price":1699},{"date":"1397/03/05 12:30","price":1691},{"date":"1397/03/05 12:40","price":1690},{"date":"1397/03/05 12:50","price":1703},{"date":"1397/03/05 13:50","price":1705},{"date":"1397/03/05 14:20","price":1700},{"date":"1397/03/05 14:40","price":1699},{"date":"1397/03/05 14:50","price":1701},{"date":"1397/03/05 15:00","price":1703},{"date":"1397/03/05 16:50","price":1704},{"date":"1397/03/05 17:00","price":1705},{"date":"1397/03/05 17:10","price":1706},{"date":"1397/03/05 17:20","price":1707}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398