کمترین: 
722
بیشترین: 
729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
729
زمان: 
3/5 17:10
قیمت کرون سوئد امروز 5 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 خرداد 1397 , 729 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":727},{"date":"1397/03/05 12:00","price":726},{"date":"1397/03/05 12:30","price":722},{"date":"1397/03/05 12:50","price":728},{"date":"1397/03/05 14:20","price":726},{"date":"1397/03/05 14:50","price":727},{"date":"1397/03/05 15:00","price":728},{"date":"1397/03/05 17:10","price":729}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398