کمترین: 
6413
بیشترین: 
6476
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6476
زمان: 
3/5 19:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 6476 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":6419},{"date":"1397/03/05 12:00","price":6444},{"date":"1397/03/05 12:30","price":6413},{"date":"1397/03/05 12:50","price":6460},{"date":"1397/03/05 13:50","price":6467},{"date":"1397/03/05 14:20","price":6447},{"date":"1397/03/05 14:40","price":6444},{"date":"1397/03/05 14:50","price":6452},{"date":"1397/03/05 15:00","price":6460},{"date":"1397/03/05 16:50","price":6463},{"date":"1397/03/05 17:00","price":6467},{"date":"1397/03/05 17:20","price":6476},{"date":"1397/03/05 19:10","price":6460},{"date":"1397/03/05 19:30","price":6476}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398