کمترین: 
4381
بیشترین: 
4424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4424
زمان: 
3/5 19:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 5 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 5 خرداد 1397 , 4424 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":4407},{"date":"1397/03/05 12:00","price":4402},{"date":"1397/03/05 12:30","price":4381},{"date":"1397/03/05 12:50","price":4413},{"date":"1397/03/05 13:50","price":4417},{"date":"1397/03/05 14:20","price":4404},{"date":"1397/03/05 14:40","price":4402},{"date":"1397/03/05 14:50","price":4407},{"date":"1397/03/05 15:00","price":4413},{"date":"1397/03/05 16:50","price":4415},{"date":"1397/03/05 17:00","price":4417},{"date":"1397/03/05 17:20","price":4424},{"date":"1397/03/05 19:10","price":4420},{"date":"1397/03/05 19:30","price":4424}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398