کمترین: 
4782
بیشترین: 
4829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4829
زمان: 
3/5 19:30
قیمت دلار استرالیا امروز 5 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 5 خرداد 1397 , 4829 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":4819},{"date":"1397/03/05 12:00","price":4805},{"date":"1397/03/05 12:30","price":4782},{"date":"1397/03/05 12:50","price":4817},{"date":"1397/03/05 13:50","price":4822},{"date":"1397/03/05 14:20","price":4807},{"date":"1397/03/05 14:40","price":4805},{"date":"1397/03/05 14:50","price":4810},{"date":"1397/03/05 15:00","price":4817},{"date":"1397/03/05 16:50","price":4819},{"date":"1397/03/05 17:00","price":4822},{"date":"1397/03/05 17:20","price":4829},{"date":"1397/03/05 19:10","price":4825},{"date":"1397/03/05 19:30","price":4829}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399