کمترین: 
4883
بیشترین: 
4940
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4931
زمان: 
3/5 19:30
قیمت دلار کانادا امروز 5 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 خرداد 1397 , 4931 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":4940},{"date":"1397/03/05 12:00","price":4907},{"date":"1397/03/05 12:30","price":4883},{"date":"1397/03/05 12:50","price":4919},{"date":"1397/03/05 13:50","price":4924},{"date":"1397/03/05 14:20","price":4909},{"date":"1397/03/05 14:40","price":4907},{"date":"1397/03/05 14:50","price":4912},{"date":"1397/03/05 15:00","price":4919},{"date":"1397/03/05 16:50","price":4921},{"date":"1397/03/05 17:00","price":4924},{"date":"1397/03/05 17:20","price":4931},{"date":"1397/03/05 19:10","price":4928},{"date":"1397/03/05 19:30","price":4931}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399