کمترین: 
579
بیشترین: 
584
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
584
زمان: 
3/5 17:20
قیمت ین ژاپن امروز 5 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 584 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":583},{"date":"1397/03/05 12:00","price":581},{"date":"1397/03/05 12:30","price":579},{"date":"1397/03/05 12:50","price":583},{"date":"1397/03/05 14:20","price":582},{"date":"1397/03/05 14:40","price":581},{"date":"1397/03/05 14:50","price":582},{"date":"1397/03/05 15:00","price":583},{"date":"1397/03/05 17:20","price":584}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398