کمترین: 
1343
بیشترین: 
1360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1360
زمان: 
3/5 17:20
قیمت لیر ترکیه امروز 5 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 1360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":1343},{"date":"1397/03/05 12:00","price":1354},{"date":"1397/03/05 12:30","price":1347},{"date":"1397/03/05 12:40","price":1345},{"date":"1397/03/05 12:50","price":1357},{"date":"1397/03/05 13:50","price":1358},{"date":"1397/03/05 14:20","price":1354},{"date":"1397/03/05 14:50","price":1355},{"date":"1397/03/05 15:00","price":1357},{"date":"1397/03/05 17:00","price":1358},{"date":"1397/03/05 17:10","price":1359},{"date":"1397/03/05 17:20","price":1360}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398