کمترین: 
1715
بیشترین: 
1731
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1731
زمان: 
3/5 17:20
قیمت درهم امارات امروز 5 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 1731 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":1723},{"date":"1397/03/05 12:30","price":1715},{"date":"1397/03/05 12:50","price":1727},{"date":"1397/03/05 13:50","price":1729},{"date":"1397/03/05 14:20","price":1724},{"date":"1397/03/05 14:40","price":1723},{"date":"1397/03/05 14:50","price":1725},{"date":"1397/03/05 15:00","price":1727},{"date":"1397/03/05 16:50","price":1728},{"date":"1397/03/05 17:00","price":1729},{"date":"1397/03/05 17:20","price":1731}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398