کمترین: 
8423
بیشترین: 
8520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8506
زمان: 
3/5 19:30
قیمت پوند امروز 5 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 5 خرداد 1397 , 8506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":8520},{"date":"1397/03/05 12:00","price":8464},{"date":"1397/03/05 12:30","price":8423},{"date":"1397/03/05 12:50","price":8484},{"date":"1397/03/05 13:50","price":8494},{"date":"1397/03/05 14:20","price":8468},{"date":"1397/03/05 14:40","price":8464},{"date":"1397/03/05 14:50","price":8474},{"date":"1397/03/05 15:00","price":8484},{"date":"1397/03/05 16:50","price":8488},{"date":"1397/03/05 17:00","price":8494},{"date":"1397/03/05 17:20","price":8506},{"date":"1397/03/05 19:10","price":8504},{"date":"1397/03/05 19:30","price":8506}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398