کمترین: 
7377
بیشترین: 
7450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7450
زمان: 
3/5 17:20
قیمت یورو امروز 5 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 5 خرداد 1397 , 7450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":7413},{"date":"1397/03/05 12:30","price":7377},{"date":"1397/03/05 12:50","price":7431},{"date":"1397/03/05 13:50","price":7439},{"date":"1397/03/05 14:20","price":7417},{"date":"1397/03/05 14:40","price":7413},{"date":"1397/03/05 14:50","price":7422},{"date":"1397/03/05 15:00","price":7431},{"date":"1397/03/05 16:50","price":7434},{"date":"1397/03/05 17:00","price":7439},{"date":"1397/03/05 17:20","price":7450}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398