کمترین: 
2477
بیشترین: 
2477
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2477
زمان: 
3/5 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 5 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 2477 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":2477}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398