کمترین: 
13198.8
بیشترین: 
13198.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13198.8
زمان: 
3/5 09:20
قیمت بات تایلند امروز 5 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 خرداد 1397 , 13198.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":13198.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398