کمترین: 
1057.7
بیشترین: 
1057.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1057.7
زمان: 
3/5 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 1057.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":1057.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398