کمترین: 
355.4
بیشترین: 
355.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
355.4
زمان: 
3/5 09:20
قیمت دینار عراق امروز 5 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 355.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":355.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398