کمترین: 
10951.4
بیشترین: 
10951.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10951.4
زمان: 
3/5 09:20
قیمت ریال عمان امروز 5 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 10951.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":10951.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398