کمترین: 
1122.9
بیشترین: 
1122.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1122.9
زمان: 
3/5 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 5 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 1122.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":1122.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398