کمترین: 
13922.6
بیشترین: 
13922.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13922.6
زمان: 
3/5 09:20
قیمت دینار کویت امروز 5 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 13922.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":13922.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398