کمترین: 
515.4
بیشترین: 
515.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
515.4
زمان: 
3/5 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 5 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 515.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":515.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398