کمترین: 
58.7
بیشترین: 
58.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.7
زمان: 
3/5 09:20
قیمت افغانی امروز 5 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 58.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":58.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398