کمترین: 
4255.3
بیشترین: 
4255.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4255.3
زمان: 
3/5 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 4255.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":4255.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398