کمترین: 
3847.3
بیشترین: 
3847.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3847.3
زمان: 
3/5 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 5 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 3847.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":3847.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398